Faydalı Bilgiler

DASK Nedir? 2024 DASK Nasıl Yapılır?

Deprem ile direkt alakalı olan DASK nedir? Nasıl yapılır? Birçok ev sahibi merak ediyor. Bu yazımızda DASK Nedir? 2024 DASK nasıl yapılır? Detaylı bir rehber yazı hazırladık. Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 2000 yılında kuruldu ve zorunlu deprem sigortası satışından ve denetiminden sorumludur. 1999 depreminin ardından DASK sigortası sistemi kullanılmaya başlandı. 2012 yılında yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu, bu tür sigortaları düzenler. DASK, konut sahiplerini depreme ve diğer doğal afetlere karşı maddi olarak korur.

DASK Nedir?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Türkiye’de konut sahiplerini zorunlu deprem sigortası kapsamında koruyan bir devlet destekli bir kurumdur. DASK, 1999 Gölcük depremi sonrasında oluşturulan bir sistemdir ve Türkiye’deki konutlarda deprem riskine karşı mülk sahiplerini güvence altına almaya yöneliktir.

DASK’ın temel özellikleri şunlardır:

Zorunlu Sigorta: Türkiye’de konut sahipleri için deprem sigortası yaptırmak zorunludur. DASK, bu zorunlu sigortayı sağlayan tek resmi kurumdur.

Teminat Kapsamı: DASK, depremin neden olduğu doğal afetler sonucu oluşan bina hasarlarını teminat altına alır. Deprem, yer kayması, tsunami, yangın, infilak ve sel gibi doğal afetler bu kapsamda değerlendirilir.

Police Bedeli: DASK primi, sigortalı binanın brüt alanına ve yapı tarzına göre belirlenir. Bu prim, poliçe bedeli olarak adlandırılır ve yılda bir kez ödenir.

Hasar Durumunda Tazminat: Sigortalı bina, deprem nedeniyle hasar gördüğünde, DASK hasarın onarım maliyetini karşılar. Ancak, DASK poliçeleri genellikle bina dışındaki taşınabilir eşyaları, zemin düzenlemelerini ve eklentileri kapsamaz.

Devlet Güvencesi: DASK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenir. Bu nedenle, DASK tarafından sunulan sigorta, devlet güvencesi altındadır.

DASK, deprem gibi doğal afetlerin etkilerine karşı Türkiye’deki konut sahiplerini korumayı amaçlayan önemli bir güvenlik önlemidir. Konut sahipleri, DASK poliçelerini düzenli olarak güncellemeli ve primlerini zamanında ödemelidirler.

DASK’ın Amacı Nedir?

DASK, ülke sınırları içerisindeki tüm konutları denetlemeyi amaçlamaktadır. Zorunlu deprem sigortası sayesinde yapılar ve belirli kontrollerden geçerler. Böylece hem maddi kayıplar hem de konut sahiplerinin canı korunur. Bu noktada Doğal Afet Sigortaları Kurumunun amaçlarını tartışmak yararlı olabilir. DASK, şu amaçlar için kurulmuştur:

Tehlikeli anlarda ödeme yapabilmek, devlet bütçesinden bağımsız olarak.

toplumu ve sigortalı olan kişileri bilgilendirmek.

Maddelerin kapsamına giren tüm konutların depreme karşı ödenebilir bir primle sigortalanması.

Deprem sonrasında meydana gelen hasarların finansal sorumluluğunu sigorta yoluyla sermaye piyasalarına dağıtmak.

Depremin neden olduğu hasarı belirlemek ve gerekli tazminatları ödemek.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yaklaşık 16.500 acente ve 33 sigorta şirketi ile işbirliği yapmak.

DASK, doğal afetler ve sigorta sistemleri konusunda toplumu bilinçlendirir. Ayrıca, binaların sağlam yapılmasına ve düzenli olarak denetlenmesine yardımcı olur. Bu açıdan DASK, depreme ve beraberinde gelen diğer sorunlara her açıdan hazırlıklı olmayı mümkün kılar.

Doğal Afetin Sonuçlarından Koruyan DASK Hangi Riskleri Kapsar?

DASK, esas olarak depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılar. Ancak depremin neden olduğu diğer tehlikeleri de içerir. DASK aşağıdaki tehlikeleri kapsar:

Deprem Sonrası Yangın

Deprem sonucunda meydana gelen infilak Deprem sonucunda meydana gelen yer kayması Deprem sonrasında meydana gelebilecek tsunaminin zararları dahil olmak üzere çeşitli unsurlar DASK kapsamına giremez. Bunlar her türlü taşınabilir mal ve eşyayı içerir. Zorunlu deprem sigortası, manevi tazminat taleplerini, enkaz kaldırma masraflarını, tüm bedeni zararları ve kira kaybını kapsamaz.

DASK Kapsamına Giren Binalar Hangileridir?

DASK kapsamına giren binalar belediye sınırları dahilindedir. Bu binaların belirlenmesinde 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu esastır. DASK kapsamına giren yapıların listesi aşağıdadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre mesken amacıyla inşa edilmiş, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyet kapsamında olan binalar.

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılmış veya kredi ile yaptırılmış meskenler için zorunlu deprem sigortası, kat irtifakı* tesis edilmiş binaları da kapsar. Ayrıca, tapu tahsisi yapılmamış kooperatif evler, kütükte arsa olarak görünen konutlar ve henüz niteliği belirtilmemiş yapılar için DASK yaptırılabilir.

DASK Kapsamına Girmeyen Binalar Hangileridir?

DASK kapsamına girmeyen binalar, belirli özellikleri nedeniyle farklılık gösterir. Örneğin, 27 Aralık 1999’dan sonra inşaat ruhsatı almamış binalar deprem sigortası kapsamında değildir. DASK yaptırılmayan binalar şunlardır:

Köy bölgelerinde bulunan kamu binaları

İhtiyari konut sigortaları, taşıyıcı sistemi zarar görecek şekilde tadilat yaptırılan ya da zayıflatıldığı tespit edilen binalar, kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen, bakımsız ve kullanıma uygun olmayan binalar ve DASK yaptırılmayan binalar için idealdir. Konut sigortası, depremin yanı sıra sel, yangın, fırtına ve hırsızlığa karşı güvence içerir. Bu sigorta türü, elektriksel hasarlar, cam kırılması, enflasyondan korunma ve yakıt sızıntısı gibi ek teminatlar sunarak her türden riske hazırlıklı olabilirsiniz.

DASK Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

DASK için öncelikle geniş hizmetler sunan sigorta şirketlerini seçmelisiniz. Bu aşamada, çeşitli sigorta şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırabilir ve çeşitli acenteleri inceleyebilirsiniz. Metrekare beyanlarına da dikkat etmelisiniz. Bu açıklamaya göre, sıra DASK poliçesi ve sigorta primi belirlenir. Aksi takdirde eksik veya fazla sigorta durumları ortaya çıkar. Ek sigorta, bir depremin neden olduğu zararın bir kısmını karşılar. Aşkın sigortada ise ek primler konut sahibine iade edilir. Konut kredisiyle satın alınan binaların metrekare ölçümlerini incelediği için böyle bir sorunla karşılaşmaz.

DASK Yaptırmak Zorunlu Mu?

DASK sigortası, ev sahiplerinin yaptırması gereken bir sigorta türüdür. DASK, depremin tetiklediği doğal afetler için teminat sağlayan ancak sigortası olmayanlara yardım etmez. Aynı zamanda, zorunlu konut sigortası olmayan bir evin doğal gaz, su ve elektrik bağlantılarını kurmak mümkün değildir. Hem risk durumunda sigortadan yararlanmak hem de söz konusu bağlantıları sağlamak için mutlaka DASK yaptırmalısınız.

DASK ve konut sigortası birbirinden farklıdır. DASK zorunludur, ancak konut sigortası tercih edilir. DASK sadece doğal afetler nedeniyle meydana gelen hasarları karşılayabilir. Doğal afetler dışında, konut sigortası fiziksel zararlar, hırsızlık ve tadilatlar için de teminat sağlar.

DASK Deprem Sigortası Fiyatları Nasıldır?

DASK deprem sigortası poliçelerinde standart fiyatlandırma mevcuttur. Sonuç olarak, sigorta şirketleri arasında herhangi bir fiyat farkı yoktur. DASK fiyatları, binanın yapı tipi, kat sayısı, ruhsat yılı ve bulunduğu il ve ilçeye göre belirlenir. Yapının metrekaresi ve etrafındaki deprem riski de incelenir.

DASK deprem sigortası fiyatları, yapı maliyetlerine bağlı olarak her yıl değiştirilir. Tüm sigorta şirketleri için zorunlu deprem sigortası primleri aynıdır. Bu nedenle, hangi acenteden zorunlu deprem sigortası yaptırırsanız yaptırın, aynı prim tutarını ödersiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu