Faydalı Bilgiler

Gelir Vergisi Nedir? Gelir Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Gelir vergisi nedir? Bu başlık birçok insan tarafından duyulsa da tam anlamı ile bilinmiyor. Toplumun neredeyse büyük kısmı veriyor ancak vergiler konusunda net bilgilere sahip değiller. Bu yazımızda Gelir vergisi nedir? Gelir vergisi hakkında bilinmesi gerekenler neler? Detayları ile sizler için hazırladık.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, esas olarak gerçek kişilere ait olan gelirlerden alınan bir vergidir. Mal satışından elde edilen gelirler, serbest meslek gelirleri, menkul kıymetler veya gayrimenkul gelirleri vergiye tabidir. Gelir vergisine tabi olan vergiler, gerçek kişiler tarafından elde edilen gelirlerden alınmaktadır.

Gelir vergisi beyannamesi, geliri gösteren bir belgedir. Yıllık gelir beyannamelerinin genellikle Nisan ayına kadar verilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Beyannameler Nasıl Verilir?

Yıllık gelir vergilerini doğrudan vergi dairelerine gönderebilirsiniz. Vergi dairelerine gitmeyeceğiniz durumlarda ise posta yolunu kullanmak daha iyidir. Beyannameler, vergi mükelleflerinin bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilir. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen yeni bir hizmet olan Hazır Beyan Sistemi’ni (gib.gov.tr) kullanarak vergi gelirlerinizi beyan edebilirsiniz.

Bununla birlikte, aracılık yetkisi almış serbest muhasebeci mali müşavirler aracılığıyla da beyannamenizi elektronik olarak gönderebilirsiniz. Posta yoluyla vergi beyannamesi gönderenler için bir not: Normal posta yoluyla gönderdiğinizde, vergi beyannamelerinizin postaya verildiği tarih değil, postanın ilgili vergi dairesine ulaşmış olduğu tarih dikkate alınır.

Ücret Geliri İçin Kimler Beyanname Verecek?

Gelir vergisinin 193 sayılı gelir vergisi kanununa göre elde edilen gelirlerin genel vergilendirme şekli, bahsedilen ücretin işverenler tarafından hesaba hizmeten veya nakden hizmet muhatabına ödenmesi aşamasında tevkif sureti ile olacaktır. Bununla birlikte, belirli sınırlar ve koşullar göz önüne alınarak yıllık beyanname verilecektir.

İlgili vergi dairelerinde vergi mükellefiyeti kaydı bulunanlar ya da ilk kez vergi mükellefiyeti kaydı açtırmak zorunda olan ücret gelir sahipleri, bir önceki yıl için yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Elde ettikleri ücret gelirlerinde, gayrimenkul ya da menkul sermaye iratlarının bazı unsurlarında olduğu şekli ile istisna tutarları bulunmamaktadır. Ücret beyan sınırlarının aşılması durumunda, tüm gelir ücreti ücret beyanı olarak bildirilir. Bir önceki takvim yılına ait ücret gelirlerine dayalı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, mükellefin şu anda bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’ne elden veya internette mevcut olan Beyan Sistemi kullanılarak hazırlanabilir. Ayrıca, bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında gelir vergisini iki taksit olarak ödemek mümkündür.

Bir önceki takvim yılına ait olarak kesinti sureti ile vergilendirilmiş ücret gelirleri için, gelir ücret tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilmeyecektir. Diğer gelirler, gelir beyannamesi verilmesi durumunda gelir beyannamesine dahil edilmeyecektir. 7194 sayılı Kanun ve Gelir Vergisi’nin 86 numaralı maddesinde yapılan son düzeltmeye göre, 2023 yılı için 600.000 TL olan tevkif sebebi ile vergilendirilmiş ücret tutarının dördüncü diliminde belirtilen tutarın aşılması durumunda yıllık beyannamenin verilmesi gerekir.

Ayrıca, birden fazla işverenden alınan tevkifata dayalı ücretler için mükelleflerin yıllık beyanname vermeleri gerekecektir. Ancak, birinci işverenden alınan ücretlerin toplamının vergi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması ve birinci işverenden alınan ücretlerin toplamının vergi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması gerekir. 1.1.2020 tarihinde 7194 sayılı kanun ile yapılan değişiklik, 2019 yılında birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirinin beyanını etkilememiştir. Bir tek işverenden elde edilen gelir ücretlerinin vergi tarifesinin dördüncü diliminde yer alan tutarı aşan tevkifata tabi gelir ücretleri için uygulama yapmak için ücret geliri beyannamesi verme gerekliliği bulunmamaktadır.

Konsolosluk memurları ve yabancı elçilik hizmetlileri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca senelik olarak beyanname ile belirtilmesi gereken ücret ödemeleri yapan ve birden çok işveren tarafından kesinti ile vergilendirilmiş olan ve bir sonraki işverenden 40.000 TL’yi aşmakta olan ücretli çalışanlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu