Faydalı Bilgiler

İşletmelerde Bütçe Yönetimi Nasıl Yapılır? 2024

İşletmelerde Bütçe Yönetimi Nasıl Yapılır? 2024 ile alakalı merak edilenleri yazımızda okuyabilirsiniz. Bütçe, hem bireylerin hem de işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları belirlemek ve mevcut kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için operasyonların bir planıdır. Bu durumda bütçe yönetimi nedir? İşletmelerde bütçe yönetimi, hem finansal hem de diğer bakış açılarını kapsar.

İşletmelerde Bütçe Yönetimi Nasıl Yapılır? 2024

Bütçe yönetimi işletmeler için önemlidir.

Bütçe yönetimi yatırım planını belirlemelidir.

Gelir, beklenmeyen giderleri önlemek için bir miktar fazla gösterilmelidir.

Muhasebe etkin ve hatasız olmalıdır.

Muhasebe tarafı uzman yardımıyla yapılmalıdır.

Bütçenin nasıl dağıtılacağı önceden belirlenmelidir.

Bütçenin daha önemli bileşenleri özel olarak ele alınmalıdır.

Bütçe Yönetiminin İşletmeler İçin Faydaları Nelerdir?

Bütçe yönetimi işletmelere önemli faydalar sağlar. Sağladığı faydalar nedeniyle, işletmeler bütçe yönetimini önemsiyor. Dikkatli bir bütçe yönetimi ile elde edilecek faydalardan bazıları şunlardır:

Bütçe yönetimi, şirketler için mali yapının geleceği hakkında daha tutarlı tahminler sağlar.

İşletmeler artık daha kolay yönetilebilir.

Mali yapı için planlama daha düzenli hale gelir.

İşletmeyi etkileyen belirsizlikler giderilir.

İşletmeler muhtemel risklerden daha az etkilenir.

Girişim ve yatırım performansı daha kolay ölçülür.

Bütçe yönetimi ve planlamaya olan güven arttıkça çalışanlar motive olur.

Bütçe Türleri: Kamu, Özel Kurumlar ve İşletmeler

Yatırım Bütçesi: İşletmenin uzun vadede yapmayı planladığı projeleri içerir. Bütçeleme, hem kamu hem de özel işletmelerin görevidir. Bütçe ihtiyaçlarını ve toplum görüşünü dikkate alarak, hükümetler gelir kaynaklarını, vergi gelirlerini, projeleri ve hukuksal yaptırımları planlayarak bu işlemi gerçekleştirir.

Kamu Kuruluşları Bütçesi: Bu bütçe, muhasebe kayıtlarını kullanarak hangi harcamaların yapılabileceğine bakar.

Operasyon Bütçesi: Operasyon masrafları için hangi kaynakların kullanılacağını belirler. Üretim, satınalma, insan kaynakları ve satış için bütçeler oluşturur.

Finansal Bütçe: Belirli bir süre boyunca bütçelenmiş operasyonlar ve işlemler sonucunda meydana gelen para çıkışları ve gelecekteki para kaynakları hakkında bilgi sağlar. Aylık bütçeler ve devamlı güncellenen bütçeler vardır. Bir sonraki yıl için tek bir bütçe oluşturmak yerine, gelecek on iki ay için her ay ya da her çeyrek yıl için her ay güncellenen bir bütçe oluşturur.

Başlıca Bütçe Değişkenleri Nelerdir?

Satış bütçesi ana bütçedir. Bu durumda, satış bütçesi satmayı planlanan ürün miktarını ve tutarını içerir. Bir ticaret şirketi, yeniden satmak için tedarik ettiği malları finanse etmek zorundadır. Üretim, bir üretim işletmesinin ana bütçesidir. Üretim bütçesi, satış bütçesini ve stok (girdi stokları, parça vb.) bütçesini içerir. Bu, dönemin başında ve sonunda ne kadar malzeme alınacağı ve ne kadar üretim yapılacağı konusunda bilgi verir.

Üretim Bütçesi Neden Oluşur?

Doğrudan malzeme bütçesi, doğrudan işçilik bütçesi ve genel üretim bütçesi, üretim bütçesinin alt bölümleridir. Üretim tamamlandığında, doğrudan işçilik giderleri, malzemeler ve malzeme giderleri belirlenebilir. Genel üretim giderleri bütçesi, işçilik ve malzeme masraflarının yanı sıra amortisman ve donanım masraflarını içerir.

Doğrudan malzeme giderleri bütçesi, üretime dahil olan her şeyin dönem sonu ve dönem başı miktarlarının sayısal olarak ayrıntılı bir şekilde hesaplanmasını temel alır. Malzeme satın alma bütçesi, ihtiyaç duyulan malzemelerin fiyatlarının hesaplanmasını da içerir. Bu, satın alma departmanına da yardımcı olur. Üretim bölümünün işgücü gereksinimini belirlemesi için endüstri mühendisliği bilgileri işçilik giderleri bütçesine dahil edilmelidir. İnsan kaynakları departmanı, ilgili departmanlara ihtiyaç duyulan personel sayısını ve beceri düzeyini bildirir.

Genel Giderler Bütçesi Nedir?

Üretim miktarı bütçeyi oluşturur. Üretim çeşitliliği ve miktarı, bazı genel giderlerde değişiklik gösterebilir. Üretim oranının değişmesi maliyetleri etkilemez, bu nedenle bazı bütçeler tutarlıdır. Örneğin, bir vardiyada üretim miktarı ne olursa olsun, üretim kontrolü giderleri aynı kabul edilir. Bir sonraki adım ise birim ürün başına üretim maliyetlerini hesaplamaktır. Bu, satılacak ürünlerin miktarını belirleyerek satış maliyetlerini de hesaplar. Sonraki aşamada satış ve işletme masrafları incelenir.

Nakit Bütçesi Nedir?

Nakit bütçesi, “Dönem başı nakit para + gelecekte nakite çevrilecek tahsilatlar + nakit satışlar ve başka kaynaklar – nakit harcamalar (taksitler, vergiler)” şeklinde yapılır. Bazen nakit akışı – kalan formülü kullanılır. Gelirler giderlerden daha fazla olabilir. Bu durumda işletmenin borç almaya ihtiyacı var mı yok mu? Bazen eşitlik + kalan gösterilir, bu da bazı harcamalara olması gerekenden daha fazla para harcanmış olabilir.

Öngörülen Bilanço Nasıl Görünür?

Öngörülen bilançonun oluşturulması, işletmelerde bütçe yönetimi için son adımdır. Bu bilançoda, tahmin edilen nakit dengesi, yatırımlar, tahsil edilebilir alacaklar, malzeme envanteri, demirbaşlar, yövmiye ödemeleri, vergi ödemeleri, uzun vadeli borçlar ve birikim hesapları gibi kalemler çift taraflı eşitlik kullanılarak gösterilir. bilgilerin doğruluğunu garanti etmek için. Bütçelemede adım adım ilerleyerek bazı konular için gerekli soruları yanıtlamanız işinizi kolaylaştıracaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu