Bankalar

Kiracı Ev Sahibi Hakları Neler? 2024 Yılında Borçlar Kanunu Düzenlemesi

Kiracı ev sahibi hakları neler? 2024 yılında kira fiyatları ciddi olarak arttı ve bu durum kiracı ile birlikte ev sahiplerini karşı karşıya getiriyor. Bu yazımızda Kiracı ev sahibi hakları neler? 2024 yılında borçlar kanunu düzenlemesini detaylıca anlattık.

Kiracı Ev Sahibi Hakları Neler?

Kiracının 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile ilgili hak ve sorumlulukları vardır. İlgili kanun, kiracının sözleşmede belirtilen miktarı ödemeyi kabul ettiğini belirtir. Aksi belirtilmediyse, her ayın son gününe kadar faturayı öder.

Sözleşmede aksi belirtilmemişse, kiracı konutun aydınlatma ve ısıtma masraflarını öder.

Konut üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak isteyen kişi, ev sahibinden yazılı izin almak zorundadır.

Kiracı, evi ilk teslim edildiği şekilde aynı şekilde geri vermekle yükümlüdür.

Kiracı, araziyi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve komşularının haklarını gözeterek komşularıyla iyi ilişkiler kurmalıdır.

Kiracının ayrıca konuttaki herhangi bir eksikliği ev sahibine bildirmesi gerekir. Bu durumlar göz ardı edildiğinde tek taraflı fesih hakkı doğar. Örneğin, ısıtma ve aydınlatma masrafları ödenmezse kiraya veren sözleşmeyi iptal edebilir. Benzer şekilde, izinsiz tadilatlar, konutun özensiz kullanılması ve çevreye uyumsuzluk tek taraflı fesih için gereklidir.

Kiracı Ev Sahibi Hakları Neler? 2024 Yılında Borçlar Kanunu Düzenlemesi
Kiracı Ev Sahibi Hakları Neler? 2024 Yılında Borçlar Kanunu Düzenlemesi

Kiracı hakları, genellikle yerel yasalara ve kira sözleşmesine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, birçok yerel yasada bulunan ortak kiracı hakları şunları içerebilir:

Gizlilik Hakkı: Kiracılar, kiraladıkları mülkte özel bir yaşam sürme hakkına sahiptir. Ev sahibi, kiracının izni olmadan mülke giremez, ancak acil durumlar hariç.

Güvenli ve Sağlıklı Bir Ortam Hakkı: Kiracılar, kiralandıkları yerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda olmasını bekleyebilirler. Ev sahibi, bina ve tesisatın bakımından sorumludur.

Onarım ve Bakım Hakkı: Kiracılar, kiralanmış mülkteki önemli arızaların giderilmesini ve düzenli bakımın yapılmasını talep edebilirler.

Kira Bedelinin Belirli Olarak Belirlenmiş Olması: Kiracılar, kira sözleşmesinde belirlenen kira bedelini ve ödeme şartlarını bilmeye ve uygun süre içinde ödemeye hak kazanırlar.

Adaletli Kira Artışları: Birçok yerel yasada, ev sahibinin kira bedelini adil bir şekilde artırması için belirli kurallar bulunmaktadır. Kiracılar genellikle makul bir süre önceden haberdar edilmelidir.

İkamet Hakkı: Kiracılar, kira sözleşmesi boyunca belirtilen süre içinde mülkte yaşama hakkına sahiptirler, ve ev sahibi, yasal bir sebep olmadan kiracının sözleşmeyi feshetmesini engelleyemez.

Ayrımcılık Karşıtı Haklar: Birçok yerel yasa, ev sahiplerini kiracılarına karşı ayrımcılık yapmamaya ve eşit davranmaya zorlar.

Bu haklar, genel bir çerçeve sunar, ancak her ülke veya bölgede farklı olabilir. Kiracılar ve ev sahipleri, yerel yasaları ve kira sözleşmelerini dikkatlice inceleyerek hakları ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Ev sahibi hakları, genellikle yerel yasalara, kira sözleşmelerine ve mülkün konumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak genel olarak, birçok yerel yasada bulunan ev sahibi hakları şunları içerebilir:

Kira Bedeli: Ev sahibi, belirlenen kira bedelini ve ödeme şartlarını belirleme hakkına sahiptir. Kira bedeli, genellikle piyasa koşulları, mülkün durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Kira Artışları: Birçok yerel yasada belirli kurallar çerçevesinde kira artışlarına izin verilmektedir. Ev sahibi, genellikle belirli bir süre öncesinden kiracıya bildirimde bulunmak şartıyla kira bedelini artırabilir.

Mülkün Korunması: Ev sahibi, kiralanan mülkün güvenli ve sağlıklı bir durumda olmasını sağlamakla yükümlüdür. Gerekli bakım ve onarımları yapma sorumluluğuna sahiptir.

Kiracının Uyumlu Davranışı: Ev sahibi, kiracıdan uyumlu davranışlar bekleyebilir. Kiracının mülkteki kurallara uymaması durumunda, ev sahibi belirli prosedürleri izleyerek uygun önlemleri alabilir.

Mülke Erişim Hakkı: Ev sahibi, belirli durumlarda (örneğin, acil durumlar veya onarımlar için) kiracının izni olmadan mülke girebilir. Ancak genellikle bu durumlar sınırlıdır ve ev sahibi, makul bir bildirimde bulunma yükümlülüğüne sahiptir.

Kira Sözleşmesi Şartları: Ev sahibi, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara uyulmasını bekleyebilir. Bu şartlar arasında ödeme planı, kullanım kuralları, ve sözleşme süresi gibi konular yer alabilir.

Kira Sözleşmesinin Feshi: Belirli şartlar altında, ev sahibi kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ancak bu durumda genellikle yasal prosedürlerin takip edilmesi gerekebilir.

Bu haklar, genel bir çerçeve sunar ve yerel yasalara bağlı olarak değişebilir. Ev sahipleri, sahip oldukları mülkteki hakları ve sorumlulukları anlamak için yerel yasaları incelemeli ve kira sözleşmelerini dikkatlice oluşturmalıdır.

Kira Sözleşmesi Ve Temel Kiracı Hakları

Borçlar Kanunu’nun dördüncü bölümü, Türkiye’deki ev sahibi ve kiracıların haklarını ele alır. Her iki tarafın da haklarına ve yükümlülüklerine yer veren bu bölüm, “Kira Sözleşmesi” olarak adlandırılır. Ayrıca ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmayı senet olarak değiştirir. Bu madde, kiracı aşağıdaki haklara sahiptir:

Kiracı, kontrat süresi dolmadan ve makul bir gerekçe olmadan evden çıkarılamaz.

Konut sahibi evin tadilat masraflarını karşılar. Bu masraflar kiracının aylık ödeme tutarından düşebilir.

Kiracılar, evdeki yapısal kusurların düzeltilmesini talep edebilir. Bu sorunların düzeltilmemesi durumunda kiradan indirim talep edebilir.

Kira kontratı, aksi belirtilmedikçe ve en az on beş gün öncesinde iptal edilmedikçe her yıl otomatik olarak yenilenir.

Kontrakt sona erdiğinde, kiracı evi hasarsız bir şekilde teslim ettiyse depozitosunu alır.

Geç ödeme nedeniyle ev sahibi ek bir ödeme talep edemez.

Kira Bedelinin Tahsili Ve Evden Çıkarma

Kira bedelinin tahsili, ev sahibi hakları arasında yer alır. Bununla birlikte, kira sözleşmesi bu haklara mutlaka yer vermelidir. Her ayın son günü, ev sahibinin kiracıya karşı haklarından sorumlu tutulur. Bununla birlikte, sözleşmede özel bir tarih belirlemek de mümkündür. Konuttan çıkarma, ev sahibi haklarından biridir. Bu hakkı kullanmak için aşağıdaki koşullar karşılanmalıdır:

Kiralanan evin mülk sahibi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişi tarafından kullanılması durumunda, kira zammının yasa dışı olarak kabul edilmemesi

Kiracının evi özensiz kullanması ve komşularıyla anlaşmazlık yaşaması durumunda, 30 gün içinde bir ihtarnameyle borcun ödenmesi gerekir. Ev sahibi hakları, konutun satılmasıyla yeni mülk sahibine* geçer. Örneğin, bir kişi şu anda kiracı olan bir evi başka bir kişiye sattığını varsayalım. Alınan evde kiracı olması durumunda takip edebileceğiniz iki farklı yöntem vardır.

Ev Sahibinin Bakım Ve Onarım Yükümlülükleri

Evlerin bakım ve onarımı için kimin sorumlu olduğu sıklıkla merak edilir. Borçlar Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca, kiralayan, kira sözleşmesi süresi boyunca evin bakım ve onarımdan sorumludur. Aynı yasanın 361. maddesi, “Kiraya veren, kiracı tarafından kontrat süresince bildirilen esaslı onarımları kendisine ait olmak üzere yapmakla yükümlüdür” diyor.”ifadesi bulunur. Bu nedenle, istisnalar dışında konut sahibi bakım ve onarım masraflarını karşılar.

Yargı yolu, kiracı ve ev sahiplerinin haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda kullanılır. Ev sahibi ile kiracının haklarından doğan bazı uyuşmazlıklar ve çözümleri aşağıda gösterilmiştir. Bireylerin yasal haklarını korumak için genellikle müzakere yoluna gidilir. Taraflar anlaşamazlarsa dava sürecine geçilir. Kiracı ve ev sahibi hakları, taşınmazın yer aldığı bölgedeki sulh hukuk mahkemesinde yargılanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu