Faydalı Bilgiler

Sürdürülebilir ve Yeşil Finans Nedir? 2024

Sürdürülebilir ve Yeşil Finans Nedir? Ne anlama gelir? Detayları ile sizleri için rehber yazısı derledik. Sürdürülebilir finans kavramı ne anlama gelir?

Sürdürülebilir finans (ESG) olarak bilinen bir grup finansal girişim, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme çabalarına odaklanır. Bu anlayış, çevreyi, toplumu ve kurumsal yönetimi etkileyen tüm unsurları kapsar. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), ekolojik dengeyi koruma stratejisinin temelini oluşturur. Yoksulluktan temiz enerjiye kadar uzanan kalkınma amaçları için finansal kaynak sürdürülebilir finans tarafından sağlanır. Başka bir deyişle, gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için gereken yeşil sermayeyi sağlar.

Sürdürülebilir ve Yeşil Finans Nedir? 2024

Toplumu ilgilendiren her sorun, hem şu anda hem de gelecekte çeşitli tehlikeler taşır. Bu nedenle, bireyler günlük yaşamlarından finansal kararlara kadar her anında bu sorunları dikkate alır. Örneğin, yatırımcıların çevreye duyarlı işletmeleri tercih ettiği görülüyor. Sonuç olarak, şirketlerin sürdürülebilir finansal politikalar uyguladıklarında, nakit ihtiyaçlarını karşılamak daha kolaydır.

Sürdürülebilir ve Yeşil Finans Nedir2024
Sürdürülebilir ve Yeşil Finans Nedir2024

Ek olarak, sürdürülebilir finansa önem veren işletmelerin ESG skorları artıyor. Özetle, ESG skoru, firmaların yönetim, çevre ve sosyal alanlardaki performanslarını gösteren bir ölçüttür. Şirket’in duyarlı yaklaşımını yansıtan bu ölçütün paydaşları* iyi etkiler. Bununla birlikte, şirketin emsalleri için bir model oluşturması ve sektörde sürdürülebilir finansın benimsenmesi mümkün hale gelir.

Öte yandan, sürdürülebilir finanstan kaynaklanan çeşitli sınıflandırma sistemleri vardır. Örneğin, Avrupa Birliği’nin (AB) Taksonomisi, hangi yatırım ve projelerin sürdürülebilir olarak kabul edileceğini belirler. AB Taksonomisi ESG kriterlerini içerir:

İklim değişikliğiyle mücadele, uyum sağlama ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, döngüsel ekonomiye geçiş ve kirliliğin kontrolü ve önlenmesi, ekosistemlerin korunması ve yenilenmesi. Bu kriterler, atık miktarını azaltmayı hedefler. Ham maddeler ve nihai ürünlerin üretimde ve kullanımda uzun süre kalması gerektiğini savunur. Döngüsel ekonomi gibi standartları benimseyerek daha sürdürülebilir bir dünya hedefine ulaşılır.

Sürdürülebilir Finansın Temel Prensipleri Nedir?

Sürdürülebilir finansın temel prensibi, finansal kaynakların belirli koşulları karşılayan projelere aktarılmasına dayanır. Bu finansman, çevre ve toplum ile ilgili projelere para sağlar. Örneğin, hükümetler, kamu kurumları, bireysel yatırımcılar, şirketler ve finans kuruluşları fon desteğinde bulunur. Ek olarak, yeşil menkul kıymetler, sürdürülebilir finans sisteminde proje bazında çıkarılan ve direkt ekolojik yatırımlara yönlendirilen yeşil menkul kıymetlerdir. Örneğin, yeşil bono ve tahviller gibi borçlanma araçları, çevre dostu projelerin finansmanında doğrudan yer alır.

Yeşil Tahvil Ne Anlama Gelir?

Doğal yaşam için yararlı girişimleri destekleyen menkul kıymetlerin başında yeşil tahviller gelir. Bu borçlanma aracı, sürdürülebilir finansla ilişkili olduğu için bazı yönleriyle geleneksel tahvillerden farklıdır. Yalnızca çevreye duyarlı projeler, yeşil tahvillerden elde edilen nakitle finanse edilir. Bu uzun vadeli borçlanma senedi, enerji verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin önlenmesinde yatırım yapmak için ihraç edilir. Yeşil tahvillerin avantajları şunlardır:

Şeffaf risk ölçümü sağlar çünkü fonların nerede ve nasıl kullanıldığını gösterir.

Çevre sorunlarına hem kısa hem de uzun vadede kalıcı çözümler sunar.

Doğa dostu yatırım stratejilerine öncelik verenlere bir seçenek sunar.

Tahvil piyasasına katkıda bulunarak yatırımcıların tabanını genişletir.

Bu menkul kıymetin yatırımcıların güvenini de artırdığı söylenebilir. Zira yeşil tahvil çıkaran şirketler, finansal sürdürülebilirlik ilkelerini de dikkate alır. Buna bağlı olarak, şirket yatırımcılardan güvenilir bir izlenim bırakabilir.

İklim Bonoları Nasıl Çalışır?

İklim bonoları, sürdürülebilir finansman yoluyla ortaya çıkan borçlanma araçlarından bir diğeridir. Yeşil bono olarak da bilinen bu kambiyo senedinin temel amacı, iklim değişikliğiyle mücadele eden projelere finansman sağlamaktır. Bu varlık, sulama altyapılarından elektrikli araç üretimine kadar çeşitli projeler için ihraç edilebilir. İklim bonosunun çıkarılması için yatırımların çevre ve ekosistemi iyileştirmek için yapılması yeterli olacaktır.

Yeşil Finans Ve Sürdürülebilir Finans Arasındaki İlişki Nedir?

Yeşil finans ve sürdürülebilir finans aynı amaca hizmet ediyor. Her iki yaklaşım da gelecek nesiller için dünyayı daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, sürdürülebilir finansın daha geniş bir kapsamı vardır. Yeşil finans sadece çevreyi ele alır. Sürdürülebilir yaklaşımda ise sosyal ve yönetsel standartlara da dikkat edilir.

Yeşil Fonlarla Finanse Edilen Projeler Nelerdir?

Sürdürülebilir finansal projeler, üç ana kritere göre kategorize edilir. Sosyolojik çalışmalar toplumsal sorunları inceler. Yönetim, kurum kültürünü geliştirmeyi amaçlar. Çevresel projelerde daha fazla yeşil finansman kullanılır. Örneğin, döngüsel ekonomilere odaklanan araştırmalarda geri dönüşüm ve atıkların faydalı kullanımı gibi projeler öne çıkar. Yeşil finans ayrıca enerji çözümlerini, kirliliği azaltmayı ve biyoçeşitliliği koruma çabalarını destekler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu